Filters

Gossamer Floss

View
1.0mm Elonga Stretch Cord (5 meters) - The Bead Chest
0.7mm Elonga Stretch Cord (25 meters) - The Bead Chest
Sold Out
0.3mm Elonga Stretch Cord (25 meters) - The Bead Chest
1.0mm Elonga Stretch Cord (25 meters) - The Bead Chest
0.7mm Elonga Stretch Cord (5 meters) - The Bead Chest
Sold Out
0.3mm Elonga Stretch Cord (5 meters) - The Bead Chest

Recently viewed